Có nhiều điều để làm ở Boston vào mùa hè, nhưng nếu đặt vé đi Boston ở văn phòng Korean Air vào mùa đông thì sẽ có gì để làm?…