1.Google Trends là gì? -là công cụ cho phép người dùng xem xu hướng tìm kiếm của một hoặc nhiều từ khóa nào đó. -là công cụ tốt nhất và…